×

ثبت نام در الوفن

اطلاعات پروفایل

دادهها ورود

قبلاٌ درالوفن ثبت نام کرده اید؟ ورود به الوفن

First name is required!
Last name is required!
نام معتبر نیست!
نام خانوادگی معتبر نیست!
این یک آدرس ایمیل نیست.
Email address is required!
این ایمیل قبلا ثبت شده است!
Password is required!
یک رمز عبور معتبر وارد کنید!
لطفا 6 یا چند کاراکتر را وارد کنید!
لطفا 16 یا کمتر شخصیت را وارد کنید!
کلمات عبور یکسان نیست!
Terms and Conditions are required!
ایمیل یا رمز عبور اشتباه است!

قوانين و مقررات

شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌ها

کاربر گرامی لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات و برنامه‌‏های کاربردی الوفن به دقت ملاحظه فرمایید. ورود کاربران به وب‏‌سایت الوفن هنگام استفاده از پروفایل شخصی، طرح‏‌های تشویقی، ویدئوهای رسانه تصویری الوفن و سایر خدمات ارائه شده توسط الوفن به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس‌‏ها و خدمات الوفن است. توجه داشته باشید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین الوفن از سوی کاربر است. لازم به ذکر است شرایط و قوانین مندرج، جایگزین کلیه توافق‏‌های قبلی محسوب می‏‌شود.

قوانین عمومی

توجه داشته باشید کلیه اصول و رویه‏‌های الوفن منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است. در صورتی که در قوانین مندرج، رویه‏‌ها و سرویس‏‌های الوفن تغییراتی در آینده ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و به روز رسانی می شود و شما توافق می‏‌کنید که استفاده مستمر شما از سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است

شرایط و ضوابط

این شرایط و ضوابط برای استفاده ی شما از وب سایت ما و هر گونه وب سایت مرتبط («وب سایت ها») و هر گونه خدمات اطلاعاتی ارائه شده تحت نام الوفن («خدمات») اعمال خواهند شد. شما با استفاده از این وب سایت/ دسترسی به خدمات، به طور کامل تمام این شرایط و ضوابط را قبول می کنید و موافقت می کنید که آنها را در استفاده ی تان از این وب سایت / خدمات رعایت کنید. اگر نمی خواهید مقید به این شرایط و ضوابط باشید، مجاز به استفاده از این وب سایت یا خدمات نمی باشید. ما به صلاحدید خود حق تغییر، اصلاح، اضافه کردن یا حذف کردن هر یک از این شرایط و ضوابط در هر زمان را محفوظ نگاه می داریم. هر گونه استفاده ی شما از این وب سایت یا خدمات پس از این قبیل تغییرات مورد پذیرش شما قلمداد خواهند شد.

کپی رایت و حقوق شما

کپی رایت و همه حقوق مالکیت فکری دیگر موجود در (i) هر گونه مطلب، از جمله عکس، نوشته ی روی وب سایت، (ii) در پایگاه داده ها قابل دسترس از طریق خدمات (iii) در هر قطعه از اطلاعاتِ ارائه شده از طریق خدمات (در مجموع «اطلاعات») متعلق به الوفن است. شما مجاز به کپی کردن، تکثیر، فروش، فروش مجدد، ارسال مجدد یا استفاده از این اطلاعات به صورت دیگر یا در دسترس قرار دادن این اطلاعات به هر شیوه ای یا در هر رسانه ای به هر طرف سوم نیستید، مگر اینکه رضایت کتبی پیشین را از الوفن اخذ کرده باشید، با این استثنا که شما مجاز به دانلود کردن یک کپی از هر گونه اطلاعات بر روی یک تک کامپیوتر برای استفاده ی شخصی و غیر تجاری خود هستید. هر گونه استفاده ی غیر مجاز از اطلاعات توسط شما به طور خودکار جریمه حداقلی 1000 پوندی (استرلینگ) را بدون هیچ خللی در حق الوفن برای پیگیری خسارات بعدی در پی خواهد داشت.

پیشنهادات و مطالب ارسالی

شما بدین وسیله توافق کرده اید که همه نظرات، پیشنهادات، نقشه ها، طرح های مفهومی، عکس ها، شواهد و همه مقالات یا اسناد (به جز برای اطلاعات خصوصی تان) مبادله شده یا واگذار شده به الوفن از طریق وب سایت یا روش های دیگر («توصیه ها») محرمانه تلقی نخواهند شد و به الوفن تعلق خواهند داشت. الوفن تعهدی برای حفظ ماهیت محرمانه ی هر گونه پیشنهاد، پرداخت غرامت به هر کسی در ارتباط با هر گونه پیشنهاد، یا پاسخ دادن یا اذعان به هر گونه پیشنهاد نخواهد داشت. شما بدین وسیله ضامن میشوید که هر گونه پیشنهاد ارائه شده توسط شما، حقوق هیچ یک از طرف های سوم را نقض نمی کند. الوفن می تواند، بدون تعهد، پیشنهاد شما را برای هر مقصودی، از جمله مقاصد تبلیغاتی و بازرگانی، بدون هیچ گونه غرامت قابل پرداختی به شما یا اشخاص دیگر منتشر کند،کپی کند و پخش کند یا مورد استفاده قرار دهد. شما مسئول محتوای هر گونه پیشنهاد صورت گرفته توسط خود هستید و مسئول باقی خواهید ماند

محصولات

الوفن می تواند هر یک از محصولات عرضه شده برای فروش بر روی وب سایت را در هر زمانی بدون اطلاع قبلی اصلاح کند. الوفن حق لغو فروش هر محصول با تادیه کامل را محفوظ می دارد.

صحت اطلاعات

الوفن هیچ ضمانتی، صریح یا ضمنی، در خصوص وب سایت یا خدمات (از جمله، صحت، در دسترس بودن، کفایت، کیفیت یا تناسب آن / آن ها برای هر هدف خاص) نمی دهد و تمام این قبیل ضمانت ها به طور صریح تا کامل ترین میزان حذف می شوند، مانند زمانی که این قبیل تضمین ها توسط قانون حذف می گردند. شما تمام ریسک های ناشی از هر گونه استفاده یا نتایج استفاده از وب سایت و یا هر یک از خدمات را متحمل می شوید. شما مسئول اعتبارسنجی یکپارچگی هر گونه اطلاعاتی هستید که دریافت می کنید یا به آن ها دسترسی می یابید.

لینک های ابرمتن

الوفن می تواند گهگاه لینک های ابرمتن را به سایت های اینترنتی که توسط افراد دیگر اداره می شوند ارائه دهد. استفاده از یک لینک ابرمتن خارجی بدان معنی است که ممکن است این وب سایت را ترک کنید و در نتیجه الوفن هیچ مسئولیتی را در قبال سایت های لینک شده نمی پذیرد و هیچ ضمانت یا اظهاری را در رابطه با سایت های لینک شده ارائه نمی دهد. هر گونه لینک به سایتی دیگر یا هر گونه ارجاع به اطلاعات، محصولات یا خدمات عرضه شده توسط یک طرف سوم به هیچ وجه بدین معنا نیست که الوفن تاییدیه ی خود را در ارتباط با این قبیل سایت ها یا اقلام داده است.

مسئولیت

الوفن هیچ مسئولیتی (چه طبق قرارداد و چه به صورت جبران خسارت) در قبال هر گونه زیان، هزینه یا خسارت ناشی از، یا مربوط به، استفاده از، یا ناتوانی در استفاده از، این وب سایت، هر گونه اطلاعات یا خدمات یا ارائه ی خدمات ندارد، تا کامل ترین میزانی که چنین مسئولیتی ممکن است توسط قانون حذف شود یا ملغی شود، و در هیچ صورتی الوفن در قبال سودهای از دست رفته (چه مستقیم و چه غیر مستقیم) یا در قبال خسارات غیر مستقیم، اتفاقی، ویژه، تنبیهی یا تبعی در ارتباط با این وب سایت، خدمات یا ارائه ی اطلاعات، مسئول نخواهد بود. الوفن هیچ تضمینی مبنی بر اینکه این وب سایت، اطلاعات یا خدمات آلوده به ویروس یا هر چیز دیگری که ویژگی های آلوده کننده یا مخرب دارد، نمی دهد.

فسخ

الوفن می تواند حق استفاده شما از این وب سایت، اطلاعات و یا خدمات را در هر زمانی با دادن اطلاعیه حداقل 15 روزه فسخ کند. اگر شما (i) ناقض هر یک از این شرایط و ضوابط باشید (به جز برای نقضی جزئی که ظرف 7 روز از وقوعش رفع شود)، یا هر دستورالعمل مورد پذیرش همگان در مورد نحوه استفاده از اینترنت و آداب آن (مانند محدودیت های ایمیل های انبوه و تبلیغات انبوه، سرقت یا کپی کردن نرم افزارها، بمباران ایمیلی یا تلاش ها برای نقض امنیت)، (ii) هر گونه اقدامی را انجام دهید، یا نتوانید انجام دهید، که تداوم این وب سایت و یا خدمات را به مخاطره می اندازد، (iii) اگر دعاوی ورشکستگی یا انحلال علیه شما اقامه شوند، (iv) اگر هیچ پرداختی را تحت حکم دادگاه یا جریمه نپردازید (v) اگر قراری را با طلبکاران یا دریافت کننده یا مدیری که برای دارایی های تان تخصیص داده شده است داشته باشید یا (vi) اگر دارایی ها را نقد کنید و شرکت را منحل کنید، آنگاه الوفن می تواند بلافاصله و بدون اطلاعیه یا غرامت حق استفاده شما از این وبسایت را فسخ کند و خدمات را از شما پس بگیرد. آنگاه الوفن تحت هیچ تعهد دیگری به شما نخواهد بود.

در دسترس بودن اطلاعات

الوفن حق تغییر محتوا، ارائه، عملکرد، امکانات کاربران و در دسترس بودن هر بخش از وب سایت و یا خدمات را به صلاحدید صرف خود محفوظ می دارد. این مسئولیت شماست که به تغییرات توجه کنید. این تغییرات بلافاصله در هنگام ارسال بر روی وب سایت اجرایی خواهند شد. الوفن هیچ گونه اتصال، انتقال، امنیتِ، یا نتیجه ی حاصل از استفاده از هر گونه اتصال شبکه یا امکانات فراهم شده (یا ناموجودی که قرار است فراهم شوند) در ارتباط با وب سایت و یا خدمات را تضمین نمی کند.

مالیات

محصولات الوفن در هنگام خرید و پرداخت هزینه، مشمول 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد که به قیمت کالا افزوده می شود.